Общи условия

Интернет сайтът www.gstylebg.com е електронен католог на фирма „МЕНОРА ММ“ ЕООД.

Той има за цел да предостави продуктите, които фирмата предлага на пазара.

Настоящите условия уреждат взаимоотношенията между „МЕНОРА ММ“ EООД (наричан по долу gstylebg.com) от една страна и потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, като дават информация на потребителите за правата им при използване на информацията и услугите в сайта. Всеки един потребител, работещ със сайта, е обвързан с правилата на настоящите общи условия от момента на влизане в сайта до напускането му.

Цени

Всички представени в сайта цени са в български лева с ДДС и са валидни единствено и само към момента на публикуването им. gstylebg.com си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време. Представените цени на стоките в сайта са крайни и включват всички данъци и такси без цената за доставка, която е посочена отделно.

Потребителят се ангажира да изрази съгласието си за направената поръчка и да потвърди всички детайли по нея, след като оператор на gstylebg.com се свърже с него по телефон или e-mail. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на един работен ден след получаване на заявлението за покупка, gstylebg.com уведомява Клиента за изчерпването ѝ чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефон. Чрез натискане на бутона КУПИ потребителят извършва действие, което представлява волеизявление, обвързващо го със силата на договор – него (потребителят) и „МЕНОРА ММ“ ЕООД, съответно на описаните в настоящия документ условия и правилата на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).

Защита на личните данни

Съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), потребителят има право на достъп до собствените си лични данни, които е въвел или са станали достояние на gstylebg.com при ползване от него в сайта, както и на поправка на тези данни. Всички доброволно предоставени от потребителя лични данни и други данни, които го идентифицират в процеса на ползване на сайта се съхраняват, обработват и използват от gstylebg.com за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги. gstylebg.com изрично уведомява потребителя, че предоставените от потребителя лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

Плащане на стоки

Потребителят може да заплати цената на поръчана от онлайн магазина стока чрез наложен платеж, като всички плащания се извършват само в български лева. При плащане чрез “наложен платеж” при доставката купувачът получава от куриера придружаващите я документи , в която е посочена поръчаната стока, дължимата за нея продажна цена, както и цената на доставка. Купувачът предава на куриера сума равна на общата сума (включваща цената на стоката и цената на доставка) посочена във документа, което се отбелязва в товарителницата, която служи за разписка. С подписването на товарителницата купувачът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на „МЕНОРА ММ“ ЕООД сумата представляваща продажната цена на доставената стока.

Доставка

Доставката се извършва в първия възможен момент спрямо часа на поръчката на клиента. Процедурата може да отнеме от 24 до 48 часа за всеки артикул поръчан от gstylebg.com (с изключение на поръчките направени през почивни дни или официални празници, където доставката се извършва в първия работен ден след тях) Доставката се осъществява с куриерска фирма „ЕКОНТ“ или куриер по избор на клиента на територията на Република България.

Рекламации

Клиентът има право първо да отвори, пробва или премери поръчания от него артикул и чак тогава да го заплати на куриера. В случай, че констатира явни недостатъци, незабавно да информира лицето извършващо доставката и да откаже доставения му артикул. Ако не направи това, продукта се смята за одобрен, като потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция.

Други

gstylebg.com има право да променя технологията и дизайна на електронния каталог без предварително известяване. gstylebg.com си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови продукти, промоции или томболи. gstylebg.com не декларира, че материалите или услугите в този сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, не се разрешава.

Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. gstylebg.com не носи отговорност, ако потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия. При използване услугите на gstylebg.com потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия